Cart

מתכון השבוע

עוף טיקה מסאלה

עוף טיקה מסאלה

הממולאים של דודה חנה היו שונים מכל הפלפלים הממולאים שהכרתי עד אז. עם הזמן למדתי שזה קשור לעבודה שהיא משתמשת באורז שבושל מראש ...ובבשר שכבר עבר טיגון - אבל הטריק של שאריות

Icon

מנות 4

Icon

דקות 30

להמשך קריאה
כל הקטגוריות

עוף קריספי

עוף קריספי

Icon

מנות 4

Icon

דקות 25

להמשך קריאה

פרגית בקארי

פרגית בקארי

Short description

Icon

מנות 4

Icon

דקות 15

להמשך קריאה

ציר עוף

ציר עוף

לקראת כנס הבלוגרים: מיכל וקסמן, בעלת בלוג האוכל...

Icon

מנות ליטר 4

Icon

דקות 260

להמשך קריאה

Recipe 1

Recipe 1

לקראת כנס הבלוגרים: מיכל וקסמן, בעלת בלוג האוכל...

Icon

מנות 4

Icon

דקות 35

להמשך קריאה

Recipe 1

Recipe 1

לקראת כנס הבלוגרים: מיכל וקסמן, בעלת בלוג האוכל...

Icon

מנות 4

Icon

דקות 35

להמשך קריאה

Recipe 1

Recipe 1

לקראת כנס הבלוגרים: מיכל וקסמן, בעלת בלוג האוכל...

Icon

מנות 4

Icon

דקות 35

להמשך קריאה

Recipe 1

Recipe 1

לקראת כנס הבלוגרים: מיכל וקסמן, בעלת בלוג האוכל...

Icon

מנות 4

Icon

דקות 35

להמשך קריאה

Recipe 1

Recipe 1

לקראת כנס הבלוגרים: מיכל וקסמן, בעלת בלוג האוכל...

Icon

מנות 4

Icon

דקות 35

להמשך קריאה

Recipe 1

Recipe 1

לקראת כנס הבלוגרים: מיכל וקסמן, בעלת בלוג האוכל...

Icon

מנות 4

Icon

דקות 35

להמשך קריאה

Recipe 1

Recipe 1

לקראת כנס הבלוגרים: מיכל וקסמן, בעלת בלוג האוכל...

Icon

מנות 4

Icon

דקות 35

להמשך קריאה

Recipe 1

Recipe 1

לקראת כנס הבלוגרים: מיכל וקסמן, בעלת בלוג האוכל...

Icon

מנות 4

Icon

דקות 35

להמשך קריאה

Recipe 1

Recipe 1

לקראת כנס הבלוגרים: מיכל וקסמן, בעלת בלוג האוכל...

Icon

מנות 4

Icon

דקות 35

להמשך קריאה