Cart

{{product.title}}

{{product.description}}

{{product.price_per_unit}} לק"ג ₪

{{count}} ק”ג

הוספה לסל

:הולך טוב עם

:מה אפשר להכין

עוף טיקה מסאלה

עוף טיקה מסאלה

הממולאים של דודה חנה היו שונים מכל הפלפלים הממולאים שהכרתי עד אז. עם הזמן למדתי שזה קשור לעבודה שהיא משתמשת באורז שבושל מראש ...ובבשר שכבר עבר טיגון - אבל הטריק של שאריות

4 מצרכים

30 דקות

Recipe 1

Recipe 1

הממולאים של דודה חנה היו שונים מכל הפלפלים הממולאים שהכרתי עד אז. עם הזמן למדתי שזה קשור לעבודה שהיא משתמשת באורז שבושל מראש ...ובבשר שכבר עבר טיגון - אבל הטריק של שאריות

4 מצרכים

35 דקות

Recipe 1

Recipe 1

הממולאים של דודה חנה היו שונים מכל הפלפלים הממולאים שהכרתי עד אז. עם הזמן למדתי שזה קשור לעבודה שהיא משתמשת באורז שבושל מראש ...ובבשר שכבר עבר טיגון - אבל הטריק של שאריות

4 מצרכים

35 דקות